Řadové rodinné domy „Rovinky“

1. V ceně rodinného domu

 •  samotný rodinný řadový dům
 •  pozemek
 •  kompletní připojení na inženýrské sítě:
  • kanalizační splašková přípojka
  • kanalizační dešťová přípojka, liniový odvodňovací žlab a zaskakovací boxy
  • vodovodní přípojka
  • plynovodní přípojka
  • přípojka nízkého napětí elektrického vedení
  • přípojka sdělovacího vedení
 •  oplocení pozemku mimo uliční strany
 •  čisté terénní úpravy pozemku
 •  výsadby

2. Konstrukční řešení rodinného domu

Základy:

 • domy jsou založeny na základových pasech pod nosnými zdmi o šířce 600 mm a železobetonové desce tloušťky 150 mm

Svislé konstrukce:

 • Obvodové zdivo: zhotoveno z tvárnic YTONG LAMBDA YQ, tl. 375 mm
 • Vnitřní nosné zdivo: zhotoveno z tvárnic YTONG STATIK, tl. 250 mm
 • Vnitřní nenosné zdivo: zhotoveno z tvárnic YTONG, tl. 125 a 150 mm

Vodorovné konstrukce:

 • stropní konstrukce nad I. NP a II. NP je zhotovena z předpjatých železobetonových panelů Spiroll a izolována kročejovou izolací

Schodiště:

 • jednoramenné křivočaré bez podesty, vyzděno ze schodišťových stupňů YTONG SCH, povrchová úprava dle výběru zákazníka (viz. bod 3), opatřeno madlem ve výšce 1000 mm

3. Povrchové úpravy rodinného domu

Střecha:

 • jednoplášťová plochá se spádem 2 % zhotovena z hydroizolační fólie PVC tl. 1,5 mm, zateplena tepelnou izolací EPS

Omítky:

 • Vnější: tepelně izolační omítka, tl. cca 10-25 mm s výztužnou tkaninou, barva bílá a šedá
 • Vnitřní: stěrkou hlazená omítka, tl. cca 10 mm, barva bílá

Obklady:

 • Koupelna, WC: keramické obklady dle výběru zákazníka, cena bez příplatku do 250,- Kč/m2 bez DPH

Stropy:

 • sádrokartonový podhled

Podlahy:

 • Obytné prostory: keramická dlažba dle výběru zákazníka, cena bez příplatku do 350,- Kč/m2 bez DPH o PVC nebo vinyl dle výběru zákazníka, cena bez příplatku do 400,- Kč/m2 bez DPH
 • Garáž: keramická dlažba

Zpevněné plochy:

 • Chodník: betonová zámková dlažba tl. 60 mm, barva přírodní
 • Stání pro automobil: betonová zámková dlažba tl. 80 mm, barva přírodní

4. Vybavení rodinného domu

Okna:

 • Plastová, vnější barva oregon (světle hnědá), vnitřní barva bílá, zasklení je z izolačního dvojskla Uw = 1,1 W/m2K

Dveře:

 • Garáž: sekční zateplená garážová vrata s elektrickým pohonem, vnější barva oregon (světla hnědá), vnitřní barva bílá
 • Vstup: prosklené dveře s izolačním trojsklem, opatřeny bezpečnostním zámkem a bezpečnostním kováním, vnější barva oregon (světla hnědá), vnitřní barva bílá
 • Interiér: vnitřní prosklené nebo plné dveře, povrch CPL, vzor povrchu dle přání zákazníka, včetně obložkových zárubní a kování, dveře na WC opatřeny WC kováním

Zařizovací předměty:

 • WC: zařízeno předměty z modelové řady JIKA LYRA PLUS
 • Koupelna: zařízeno pře
  • zařízeno předměty z modelové řady JIKA LYRA PLUS
  • v technické místnosti připraven vývod pro připojení pračky

Vytápění:

 • teplovodní otopný systém s radiátory, plynový kotel je umístěn v technické místnosti
 • zásobník na ohřev vody objem 200 l

Elektro:

 • rozvody elektrického proudu, elektronické zabezpečení objektu, připojení ke kabelové síti

Větrání:

 • Obytné prostory: přímé větrání okny
 • WC a koupelna: větrání elektrickými ventilátory
 • Kuchyňský kout: odvod vzduchu pomocí digestoře

5. Parkování

 • 1x vnitřní garážové stání a 1x venkovní stání před garáží

6. Možné změny

Na základě přání zákazníka je možné provést změny:

 • Vnitřní dveře: úprava povrchu, zasklení
 • Obklady: rozměr, barva
 • Dlažba: rozměr, barva
 • PVC nebo vinyl: barva
 • Zařizovací předměty: zařízení WC a koupelny
 • Dále je možné zřízení venkovních žaluzií a HS portálu místo balkonových dveří pouze v době samotné realizace uvedených prvků.

KONTAKT

PRODÁVAJÍCÍ:
Ing. David Raus
tel. 777 593 888
email: raus@luwareality.cz
INVESTOR:
SPH stavby s.r.o.
Průmyslová 1414
593 01 Bystřice nad Pernštejnem