Pozemky na prodej v lokalitě „Rovinky“

O projektu

Stavební pozemky Rovinky navazují na klidnou lokalitu stávající zástavby rodinných domů v ulici Starý Dvůr ve městě Bystřice nad Pernštejnem. Pozemky jsou umístěny v mírně svažitém terénu s orientací na jihozápadní stranu.

Přípojkové uzly inženýrských sítí jsou ukončeny v patě pozemku a v připojovacích skříních. Tvoří je kompletní inženýrské sítě dostupné v dané lokalitě (kanalizační splašková přípojka, kanalizační dešťová přípojka, vodovodní přípojka, plynovodní přípojka, přípojka nízkého napětí elektrického vedení a přípojka sdělovacího vedení).

Z hlediska pěší a dopravní obslužnosti jsou všechny pozemky nově napojeny na místní síť pěší a dopravní infrastruktury města Bystřice nad Pernštejnem.

V blízkosti se nachází zastávka městské hromadné dopravy, mateřská škola a supermarket. Dostupnost kompletní občanské vybavenosti města Bystřice nad Pernštejnem se pohybuje v rozmezí 1O-15 minut pěší chůze. Případně lze využit městskou hromadnou dopravou.“

Seznam pozemků

Číslo pozemku Parcelní číslo Plocha pozemku (m²)
Cena vč. DPH Stav
1 3058/95 1020 Prodáno
2 3058/96 941 Prodáno
3 3058/97
3061/3
1226 Prodáno
4 3058/98
3061/2
1053 Prodáno
5 3052/77
3052/76
1051 Prodáno
6 3052/79 1027 Prodáno

Fotografie

KONTAKT

PRODÁVAJÍCÍ:
Ing. David Raus
tel. 777 593 888
email: raus@luwareality.cz
INVESTOR:
SPH stavby s.r.o.
Průmyslová 1414
593 01 Bystřice nad Pernštejnem